O mnie

Akademię Medyczną we Wrocławiu ukończyłam w 1999 roku. W 2006 roku otrzymałam tytuł doktora neuk medycznych za pracę dotyczącą roli mykoplazm płciowych w

niepłodności, a w 2009 roku zostałam specjelistą ginekologii i położnictwa. Szkolenie specjalizacyjne odbywałam w II Katedrze i Klinikach Ginekolgii , Położnictwa i

Neonatologii we Wrocławiu  a doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na oddziale ginekologiczno-położniczym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we

Wrocławiu. W chwili obecnej jestem jednym z lekarzy pracujących w Klinice Leczenia Niepłodności. Niepłodność partnerska oraz endokrynologia ginekologiczna to

główne kierunki moich zainteresowań zawodowych. W 2020 roku zdałam egzamin specjalizacyjny z endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.


 

 

Z poważaniem

dr n.med. Joanna Elias